ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Οι σημαντικότεροι κανονισμοί εγγραφών-μεταγραφών για την ερχόμενη περίοδο (+photos)

H ΕΚΑΣΑΜΑΘ δημοσίευσε τους ακριβείς κανόνες και όρους εγγραφών και μεταγραφών των αθλητών και αθλητριών καλαθοσφαίρισης σε αθλητικά σωματεία.

Δείτε παρακάτω τα σημαντικότερα:

Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει μέχρι δέκα αθλητές. Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει μέχρι και δέκα αθλητές κατά την περίοδο των μεταγραφών Οι μετεγγραφές μπορεί να είναι δέκα ελεύθερες ή δέκα προσωρινής διάρκειας ή δέκα αποδεσμεύσεις ή οποιοσδήποτε συνδυασμός. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητές που θα αποκτήσει χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου τους.

Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτά δύο αθλητές άνω των τριάντα ετών, με τη διαδικασία της μεταγραφής ή αποδέσμευσης γεννηθέντες έως το 1988. Για προσθήκη τρίτου αθλητή άνω τον τριάντα ετών, όπως αποφάσισε η ΕΟΚ, το παράβολο είναι 300 ευρώ, ενώ για επιπλέον αθλητή άνω των τριάντα άλλα 100 ευρώ.

Αθλητές μέχρι δώδεκα ετών, έχουν το δικαίωμα να μεταγραφούν σε σωματείο της ητους, χωρίς την συγκατάθεση του αρχικού τους σωματείου. Επιπλέον κάθε σωματείο δικαιούται να αποκτήσει μέχρι επτά αθλητές κάτω των δώδεκα ετών, με την διαδικασία μεταγραφής, αποδέσμευσης ή εγγραφής.

Οι ελεύθερες μεταγραφές, οι περιορισμένης διάρκειας καθώς και οι μεταγραφές χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από 15 έως 25 Ιουνίου.                     
Κάθε συστημένη και εξπρές επιστολή των ΕΛ.ΤΑ. πρέπει να περιέχει μόνο μία σωστά συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αίτηση μεταγραφής, που έχει ενσωματωμένο το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. και πρέπει να συνοδεύεται:
α) Από δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
β) Το προηγούμενο δελτίο του αθλητή.
*Στις περιπτώσεις μεταγραφής λόγω σπουδών, η αίτηση μεταγραφής του επιτυχόντος σε εισαγωγικές εξετάσεις, υποβάλλεται κατ’ εξαίρεση εντός τριάντα ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η δε εγγραφή συντελείται κατά την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στις ειδικές περιπτώσεις, αρχικά για την μεταγραφής περιορισμένης διάρκειας, ή υποσχετική, στο ενσωματωμένο στην αίτηση μεταγραφής πρακτικό απόφασης του Δ.Σ. θα πρέπει να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς τα έτη παραχώρησης. Στην περίπτωση που αθλητής ή αθλήτρια έχει παραχωρηθεί με μεταγραφή προσωρινής  διάρκειας που διαρκεί δύο ή περισσότερα χρόνια και επιθυμεί να επιστρέψει στο αρχικό σωματείο ή να πάει σε άλλο, διακόπτοντας τα έτη της υποσχετικής μεταγραφής, τότε είναι απαραίτητη η συγκατάθεση και των δύο ομάδων.

Επίσης για τις ειδικές περιπτώσεις, για μεταγραφή χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου, αντί της έγγραφης απόφασης του Δ.Σ. του  σωματείου που παραχωρεί τον αθλητή πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:
1. Υπόμνημα του ενδιαφερομένου αθλητή ή σωματείου στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι που θεμελιώνουν τη ζητούμενη μετεγγραφή.
2. Βεβαίωση της Ε.Ο.Κ. ή της αρμόδιας Ένωσης (Τριετία) ή βεβαίωση του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Μετοίκηση λόγω σπουδών – απαιτούνται τουλάχιστον 200 χιλ.) Βεβαίωση Δημόσιου Ασφαλιστικού Οργανισμού (Μετοίκηση λόγω μετάθεσης – τουλάχιστον 300 χιλ.)
3. Έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων, όταν πρόκειται για ανήλικο αθλητή
4. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (12 ή 28 ετών).

Ως αναφορά τις αποδεσμεύσεις, από τα προηγούμενα σωματεία των, αθλητών θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου
Οι αιτήσεις και αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή των ΕΛ.ΤΑ. και να συνοδεύονται:
Με δύο πρόσφατες φωτογραφίες.Με το προηγούμενο δελτίο του αθλητή
Αθλητής που δεν έχει υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών των σωματείων, καθίσταται ελεύθερος από το χρόνο της διαγραφής του, δυνάμενος να εγγραφεί σαν νέος αθλητής σε σωματείο της αρεσκείας του μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Κάθε Σωματείο μπορεί να εγγράψει στη δύναμη του μέχρι πέντε αθλητές με αυτόν τον τρόπο.

Δείτε αναλυτικά και τις 14 σελίδες της ΕΚΑΣΑΜΑΘ ΕΔΩ.