Η καινούρια ιατρική βεβαίωση που υποχρεούνται να έχουν οι αθλούμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις (+photo)

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έστειλε μεταξύ των άλλων και στην ΔΚΕΠΠΑΚ την νέα ιατρική βεβαίωση που πρέπει να έχουν οι αθλούμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις, μαζί με το ιατρικό ιστορικό τους.

Δείτε παρακάτω την βεβαίωση:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.