Παραιτήθηκαν από τα διοικητικά τους καθήκοντα πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος τμήματος του ΔΠΘ

Tην παραίτηση απο τα διοικητικά τους καθήκοντα υπέβαλαν η πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών κ. Μαρία Δημάση και ο αναπληρωτής πρόεδρος Τμήματος  κ. Ηλίας Πετρόπουλος.

Αμφότερες οι παραιτήσεις έγιναν ως ένδειξη διαμαρτυρίας στα συνεχιζόμενα προβλήματα της Γραμματείας.

Στις αρχές του Δεκέμβρη φοιτητές του Τμήματος είχαν πραγματοποιήσει μαζική διαμαρτυρία στην Πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ζητώντας απαντήσεις για την καθυστέρηση της λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δήλωση των μαθημάτων τους για το επόμενο εξάμηνο.

Πηγή: http://paratiritis-news.gr