Διευκρινίσεις Θεοδωρακόπουλου για το πρόγραμμα κατάρτισης «Αθλητισμός και Ολυμπισμός»

Διευκρινισεις για το πρόγραμμα κατάρτισης «Αθλητισμός και Ολυμπισμός» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου έδωσε ο προσφάτως επανεκλεγής πρόεδρος των αθλητικών συντακτών Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.

«Ο ΠΣΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Αθλητισμός & Ολυμπισμός» το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΠΑνΕΚ από την Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) είναι στην β’ φάση υλοποίησης δύο προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της εργασίας. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Να υπογραμμίσω πως το Πρόγραμμα δεν αφορά ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και
δημόσιους υπαλλήλους
», διευκρινίζει ο κ. Θεοδωρακόπουλος ως προς το ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος.

Ποια ειναι τα προγράμματα κατάρτισης; Ο κ Θεοδωρακόπουλος απαντά: «Τα προγράμματα κατάρτισης είναι δύο. Το πρώτο πρόγραμμα είναι «Ειδικός διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» και το δεύτερο Πρόγραμμα «Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/Social Media». Και στα δύο Προγράμματα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 150 ωρών».

Ποια η μέθοδος υλοποίησης των προγραμματων κατάρτησης; «Τα Προγράμματα κατάρτισης λόγω της εξάπλωσης του SARS-COV19 θα υλοποιηθούν με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σύχγρονης και ασύγχρονης. Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα οι ωφελούμενοι δύνανται να πιστοποιήσουν τα αποκτηθέντα από το πρόγραμμα κατάρτισης προσόντα , μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητας τους, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσόντων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC
17024. Με την ολοκλήρωση της Κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων»,
εξηγεί ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο https://024.psat.gr/