Ερωτηματολόγιο για την εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αλεξανδρούπολη

Ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί μέρος έρευνας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRIS για την εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, κυκλοφόρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ζητώντας από τους πολίτες να πάρουν μέρος στην έρευνα.

Η σύμπραξη του Ευρωπαϊκού κέντρου καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις (EIP-SCC) στοχεύει στην συνεργασία των φορέων της Αλεξανδρούπολης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με στόχο την βελτίωση των μετακινήσεων στο αστικό περιβάλλον.

Το έργο  έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020, από το κέντρο έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 774199.

Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες, θα παραμείνουν εντελώς εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Σεβόμενοι τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης GDRP, τα προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων δεν αποθηκεύονται.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ