Στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής για ακόμα μια χρονιά ο πρώτος των πρώτων σε όλο το ΔΠΘ

Στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής καταγράφεται για άλλη μια χρονιά η υψηλότερη επίδοση υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων που πέτυχε για την εισαγωγή του σε κάποιο από τα τμήματα του ΔΠΘ, βοηθούσης βεβαίως και της πρόσθετης βαθμολογίας από τα αγωνίσματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι για τα εν λόγω τμήματα της χώρας.

20.875 μόρια είναι η επίδοση που πέτυχε συγκεκριμένα για την εισαγωγή του στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής με το νέο σύστημα υποψήφιος ημερήσιου ΓΕΛ, διαγωνιζόμενος με το καινούργιο σύστημα εξετάσεων.

Στην ίδια κατηγορία υποψηφίων υψηλές επιδόσεις καταγράφονται όμως και σε άλλα τμήματα του Δημοκριτείου, όπως επισημαίνει ο Παρατηρητής της Θράκης. 18.625 είναι η επίδοση που πέτυχε υποψήφιος που πέρασε πρώτος στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης ενώ η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση για τα τμήματα του ΔΠΘ καταγράφεται στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, που ο πρώτος πέρασε με 18.525 μόρια.

Στον αντίποδα, πάντα για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ που διαγωνίστηκαν με το καινούργιο σύστημα, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στο Τμήμα Δαλοσολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, όπου ο τελευταίος υποψήφιος που πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα κατέγραψε επίδοση 2.050 μορίων.

Ακολουθεί το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης όπου ο τελευταίος που πέτυχε την εισαγωγή του στο τμήμα κατέγραψε επίδοση 3.825 μορίων. Την τριάδα συμπληρώνει το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος όπου ο τελευταίος που πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα κατέγραψε επίδοση 6.750 μορίων.

Οι επιδόσεις για τους διαγωνιζόμενους με το παλιό σύστημα
Διαφορετική είναι η κατάταξη για τους υποψηφίους που διαγωνίστηκαν με το παλιό σύστημα εξετάσεων εκεί για τους υποψήφιους των ημερήσιων ΓΕΛ η καλύτερη επίδοση στο σύνολο των Τμημάτων του ΔΠΘ καταγράφεται στο Τμήμα Ιατρικής, όπου ο πρώτος πέτυχε την εισαγωγή με επίδοση 18.583 μορίων.

Η επόμενη καλύτερη επίδοση καταγράφεται στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής όπου ο πρώτος πέτυχε την εισαγωγή του με 17.981 μόρια και στη Νομική Κομοτηνής που ο πρώτος πέτυχε την εισαγωγή του με 17.671 μόρια.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις, για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ που διαγωνίστηκαν με το παλιό σύστημα καταγράφονται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών όπου ο τελευταίος που πέτυχε την εισαγωγή του κατέγραψε επίδοση 1.904 μορίων, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με επίδοση 3.687 μορίων και στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με επίδοση 5.875 μορίων.