Οι τιµές διάθεσης εντύπων από την ΕΟΚ και η παραλαβή τους από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ

Ανταπόκριση από την Κομοτηνή: Γιάννης Παπαδόπουλος

– Τις τιµές διάθεσης εντύπων Αιτήσεων Μεταγραφής, Έκδοσης και Ανανέωσης Αθλητικών ∆ελτίων και Φύλλων Αγώνων ανακοίνωσε η ΕΟΚ, ενώ ανέθεσε την είσπραξη του αντιτίµου των εντύπων στις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές.

 

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο σωματείο χρειάζεται κάποιο από τα παραπάνω αναγραφόμενα έντυπα θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την ΕΚΑΣΑΜΑΘ και να παραλάβει τα έντυπα ή από τα γραφεία της Ένωσης στην Κομοτηνή ή μέσω ταχυδρομείου, με τα ταχυδρομικά έξοδα να βαραίνουν τα σωματεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΚΑΣΑΜΑΘ προς τα σωματεία:

Με απόφαση το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. καθορίστηκαν οι τιµές διάθεσης εντύπων Αιτήσεων Μεταγραφής, Έκδοσης και Ανανέωσης Αθλητικών ∆ελτίων, Φύλλων Αγώνων. Η είσπραξη του αντιτίµου των εντύπων ανατέθηκε από την Ε.Ο.Κ. στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές.

Η αξία των εντύπων από 01/09/2014 θα είναι:

                                                    ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α                       ΜΕ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
                                              (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ)         (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)
ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ                                 20,00 €                                                     25,00 €
ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ                               15,00 €                                                     15,00 € + ταχυδροµικά συστηµένου
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ                                             10,00 €                                                     15,00 €
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ                                     5,00 €                                                       5,00 € + ταχυδροµικά συστηµένου

Η διαδικασία προµήθειας των εντύπων θα είναι η παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
Επικοινωνείτε µε το γραφείο της Ένωσης και ενηµερώνεστε για το ακριβές αντίτιµο των εντύπων που θέλετε να προµηθευτείτε. Καταθέτετε στον λογαριασµό της Ένωσης – EUROBANK No 0026-0306-51-0100425378 – και µε fax (αριθµός 2531027466) µας στέλνετε αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης.
Στη συνέχεια η Ένωση θα προωθεί τα έντυπά σας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Παραλαµβάνετε τα έντυπα που θέλετε µε την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίµου της αξίας τους.

ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ
Για να ισχύσει παλαιά αίτηση, που πιθανόν έχετε, θα πρέπει να σταλεί στην Ένωση – συµπληρωµένη µε τα στοιχεία του αθλητή – θα σφραγίζεται από την Ένωση και θα προωθείται στην Οµοσπονδία για την έκδοση του δελτίου.
Προϋπόθεση  η κατάθεση του αντιτίµου των 15,00 €, και ενηµέρωση -µε fax- της Ένωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here