Συμμετοχή του τμήματος Στίβου του Εθνικού σε έρευνα του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Λεωνίδας Κάλφας

–  Το τμήμα στίβου του ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης συμμετέχει σε πρωτοποριακή αθλητική έρευνα του ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως το ίδιο ανακοίνωσε.

Σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής συμμετέχει σε πανελλήνια μελέτη αθλητών-τριων Γ’ – Δ’ – Ε’ Δημοτικού, οι οποίοι και θα εξετασθούν σε αθλητικούς και δείκτες υγείας, έτσι ώστε να αξιολογηθούν από ειδικούς επιστήμονες.

Τα αποτελέσματα θα δοθούν ατομικά στους γονείς και θα αφορούν αιματολογικούς δείκτες, δείκτες οστικής υγείας, δείκτες ανάπτυξης και διατροφικη αξιολόγηση. Μαζί με τα αποτελέσματα θα δοθούν και οδηγίες βελτίωσης ελλείψεων.