Διαθέτει τις εγκαταστάσεις στο Ραδιοφωνικό σταθμό για την φιλοξενία πυρόπληκτων η ΕΠΣ Θράκης

Tις εγκαταστάσεις στο Ραδιοφωνικό σταθμό για την φιλοξενία πυρόπληκτων ανθρώπων και οικογενειών διαθέτει η ΕΠΣ Θράκης.

Η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΠΣ Θράκης θέτει στην διάθεση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της περιφέρειας τις αθλητικές εγκαταστάσεις της στο Ραδιοφωνικό σταθμό για την φιλοξενία πυρόπληκτων».