Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΔΠΘ και της Ροδόπης ’87

Yπογράφηκε το μεσημέρη της Τρίτης 14 Ιουνίου από την Γεωργία Υφαντίδου, επίκουρη καθηγήτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και από τον Κων. Γ. Μαυρομάτη, γενικό γραμματέα της ΓΑΠΣ Ροδόπης 87, «μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ροδόπη ’87.

Το «μνημόνιο συνεργασίας» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. κυρία Ζωή Γαβριηλίδου, τo οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παρούσες από την γυναικεία ομάδα της Κομοτηνής η προπονήτρια Βίκη Περιβολοπούλου και εκ μέρους της Πρυτανείας η Ελένη Σπυριδοπούλου. Όπως ανακοίνωσε η κα Υφαντίδου θα υπογραφούν ανάλογα μνημόνια συνεργασίας με τον Δήμο Κομοτηνής αλλά και με άλλα αθλητικά σωματεία της περιοχής.

Με το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, η εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κα. Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ, Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ο νόμιμος εκπρόσωπος Μαυρομάτης Κωνσταντίνος του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ροδόπη ’87 μαζί με τις ακαδημίες Ποδοσφαίρου «ΘΡΑΚΕΣ», εκφράζουν την πρόθεση να συνεργαστούν στην εκπόνηση μελετών και κοινών δράσεων, σε θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα των ειδικοτήτων του βασικού κύκλου σπουδών.

Ενδεικτικά θέματα αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων, τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τη διδασκαλία αθλητικών δραστηριοτήτων και την προπονητική ποδοσφαίρου.

Κοινή θέση των δύο φορέων είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στόχος της απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων των προπτυχιακών φοιτητών/τριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, η ανάπτυξη του αισθήματος συνεργασίας και η προσαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Δευτερεύοντα στόχο αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όσων καθηκόντων ανατεθούν από το Φορέα Υποδοχής του προγράμματος.