ΕΠΣ Καβάλας: Προκηρύχθηκαν για τον άλλο μήνα οι πολυαναμενόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στην Ενωση

Για τον άλλο μήνα και συγκεκριμένα για τις 19 Ιουλίου προκηρύχθηκαν οι πολυαναμενόμενες εκλογές στην ΕΣ Καβάλας, οι πρώτες που θα διεξαχθούν στην ευρύτερη περιοχή μας με βάση το νέο νόμο Αυγενάκη.

Η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Lucky. Συνολικά υπάρχουν 12 θέματα ημερήσιας διάταξης με το πιο σημαντικό βέβαια να είναι το τελευταί, αφού αφορά τις εκλογές για την διοίκηση της επόμενης τετραετίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το έγγραφο που εστάλη στα σωματεία και κοινοποιήθηκε και στην γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

Έχοντας υπ’ όψιν το καταστατικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Καβάλας, τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και την
υπ’ αριθμόν 28/26-5-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ
Καβάλας
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
H οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “LUCY”, στην Καβάλα, στις
19 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας
διάταξης:

 1. Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
  έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΣ
  Καβάλας.
 2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων –μελών και έλεγχος
  απαρτίας.
 3. Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων για τον έλεγχο της τήρησης των πρακτικών
  της Γενικής Συνέλευσης.
 4. Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών.
 5. Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 6. Ομιλία προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής.
 7. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 8. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής για την
  ποδοσφαιρική περίοδο 2020 – 2021. Έκθεση και έγκριση οικονομικού
  απολογισμού (1-1-2020 έως 31-12-2020).
 9. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού της περιόδου 1-1-2022 έως και 31-12-
  2022.
 10. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, μετά την έγκριση του απολογισμού
  από τα σωματεία της Γενικής Συνέλευσης.
 11. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής
  Επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος,
  ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
 12. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του Εντεκαμελούς
  Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και
  των αναπληρωματικών μελών των δύο οργάνων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα
19/7/2021, στον ίδιο χώρο και ώρα 20:00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα
του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση. Η
Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες, δύναται να διεξαχθεί και με τη χρήση
σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.),
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Καβάλας. Στην
περίπτωση αυτή θα οριστούν και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4778/2021.

Στα σωματεία – μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του
Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά
έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Τέλος, γίνεται γνωστό ότι για την προστασία των εκπροσώπων των ομάδων,
του προσωπικού της ΕΠΣ Καβάλας και των λοιπών παρισταμένων από την
COVID-19, θα ακολουθηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει την
περίοδο εκείνη.