Μνημόνιο συνεργασίας του ΔΠΘ με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Την Παρασκευή 30/10 επισκέφθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, συνοδευόμενος από τον διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) του ΟΑΣΠ,  Βασίλης Μάργαρη. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνυπογραφή, με τον πρύτανη καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΔΠΘ και του ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ. 

Στη συνάντηση που έγινε στο κτίριο διοίκησης του Δ.Π.Θ. για την υπογραφή του μνημονίου παραβρέθηκαν ο αν. καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Νίκος Κλήμης, ο οποίος ορίστηκε εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ. για τη συνεργασία με το ΙΤΣΑΚ, και οι αντιπρυτάνεις καθηγητής Φώτης Μάρης και καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου.

Το αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας
Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας αποτελούν θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης καινοτομικών ιδεών στο πλαίσιο εφαρμοσμένης έρευνας, σε τομείς όπως η βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας, ο περιορισμός της διακινδύνευσης, η προστασία του δομημένου και μη-δομημένου περιβάλλοντος. 

Σκοπός της συνεργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας  μεταξύ των ερευνητών και των μελών ΔΕΠ του πανεπιστημίου και της ερευνητικής μονάδας ΙΤΣΑΚ, καθώς και η ανάπτυξη ή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αναμένεται να είναι η δημιουργία νέων ερευνητικών προτάσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού στην περιοχή, και η ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων των δύο μεριών.

Ο κος Λέκκας ανακοίνωσε ότι συζητά την ίδρυση διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Πηγή: https://www.xronos.gr/