Δίνονται κανονικά οι στολές και οι δάδες στους Θρακιώτες λαμπαδηδρόμους για το Τόκυο 2020

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν τις δάδες, τα αναμνηστικά διπλώματα καθώς και τις στολές σε όσους δεν τις είχαν παραλάβει, στους λαμπαδηδρόμους που είχαν επιλεγεί να συμμετάσχουν στη Λαμπαδηδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων «ΤΟΚΥΟ 2020» επί ελληνικού εδάφους, η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται μέχρι 30/10/2020 (ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 09.00 – 14.00) στα γραφεία της ΕΟΕ (1ος όροφος, αρμόδιος κ. Χ. Καραμαλίκης τηλ. 210 6878942) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, για να παραλάβουν τη δάδα και το δίπλωμα τους.

Η δάδα μπορεί να παραλαμβάνεται και από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου λαμπαδηδρόμου σε περίπτωση κωλύματος, ο οποίος θα προσκομίζει φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου (δύο πλευρές), εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα του ιδίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ολυμπιακή λαμπαδηδρομία για το Τόκυο 2020 ξεκίνησε μεν αλλά σταμάτησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού χωρί να προλάβει η φλόγα να περάσει από την Θράκη και άρα χωρίς οι λαμπαδηδρόμοι που είχαν οριστεί να τρέξουν με την ολυμπιακή φλόγα.