Αντιδήμαρχος ο Κίμωνας Λεχούδης από την Κυριακή και για ενάμισι χρόνο με απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής!

O Kίμωνας Λεχούδης έγινε νέος αντιδήμαρχος Κομοτηνής με απόφαση του Δημάρχου της πόλης Γιάννη Γκαράνη.

Η θητεία του έχει διάρκεια από 1/3/2020 έως 31/8/2021 και οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν κυρίως την ομαλή λειτουργία του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο μπασκετμπολίστας του ΓΑΣ Κομοτηνή και προπονητής της ομάδας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδια του Ηρόδικου θα είναι στη θέση του αντιδημάρχου άμισθος.

Αναλυτικά μερικές από τις αρμοδιότητες του νέου Αντιδημάρχου:

1) Ο σχεδιασμός και η εισήγηση της εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών ή η συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.

2) Η εποπτεία και η μέριμνα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της προώθησης της ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

3) Η εποπτεία της μέριμνας για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

4) Η εποπτεία της μέριμνας για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

5) Η εποπτεία της τήρησης  μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).

6) Ο σχεδιασμός και η εισήγηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, καθώς και η μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

7) Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας  και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).

8) Η μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.