Αθλητικού ενδιαφέροντος τα δύο θέματα συζήτησης της τελευταίας για το 2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

Αθλητικού ενδιαφέροντος είναι τα δύο από τα επτά συνολικά θέματα της τελευταίας συνεδρίασης για το 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, την Δευτέρα 30/12.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τρίτο θέμα είναι ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας για τη χορήγηση νέας παροχής ρεύματος της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας του Προθερμαντηρίου ¨ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΝΤΖΗΣ¨ του γηπέδου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.).

Τέταρτο θέμα είναι η τροποποίηση της 398/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Επισκευή-συντήρηση υπαίθριων και μη αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.).

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα.