Τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Η καθιερωμένη διημερίδα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης παρουσία σημαντικών στελεχών του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Την εκδηλωση τίμησε με την παρουσία της η Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πρόεδρος και Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΔΠΘ.

Επίσης, παρούσα ήταν η Ελένη Δούδα, Κοσμήτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και ο ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σάββας Τοκμακιδης.