ΕΠΣ Θράκης: Αναδείχθηκε από τον Δήμο Κομοτηνής προσωρινός ανάδοχος για το γήπεδο της Γρατινής

Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η διαδικασία για την ανακατασκευή του Γηπέδου της Γρατινής, με την οικονομική επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής να αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο του έργου την προηγούμενη Παρασκευή.

Μέσα από το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 152.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί η επισκευή του γηπέδου του οικισμού της Γρατινής που περιλαμβάνουν οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και εργασίες πρασίνου.

Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων στο εσωτερικό και στις όψεις του κτιρίου, την ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών χρωματισμών κτιρίου με ακρυλικά χρώματα, την ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών σιδηρών θυρών, φεγγιτών και κολωνών, την επίστρωση οροφής με απλό ασφαλτόπανο, την τοποθέτηση σταθερών σιτών αερισμού, την τοποθέτηση ξύλινων θυρών στο εσωτερικό του κτιρίου και την αποξήλωση και επίστρωση πλαστικού δαπέδου.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, την επισκευή δικτύου ύδρευσης, όπου είναι απαραίτητο, την αντικατάσταση ρευματοδοτών και την αντικατάσταση διακοπτών. Τέλος οι εργασίες πρασίνου περιλαμβάνουν την αποξήλωση του παλαιού κατεστραμμένου χλοοτάπητα, την εκσκαφή και απομάκρυνση της υφιστάμενης υπόβασης, και επιπεδοποίηση και δημιουργία κατάλληλων κλίσεων καθώς και την τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα.

Υπήρξαν τέσσερις ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, με τον μειοδότη να δίνει μέση έκπτωση 37,05%, και έτσι αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, μέχρι να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.