Πάνω από 1.700.000 ευρώ για βελτιώσεις στο Κλειστό Κομοτηνής και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα πέντε οικισμών

Στην συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου και των αθλητικών εγκαταστάσεων των οικισμών Ν. Σιδηροχωρίου, Θρυλορίου, Υφαντών, Αγ. Θεοδώρων και Κάλχα θέλει να προχωρήσει με την αρωγή του προγράμματος «Φιλόδημος» ο Δήμος Κομοτηνής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη την σχετική υποβολή πρότασης ύψους 1.711.000 ευρώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Παρατηρητής” και από αυτές η χρηματοδότηση για τις 600.000 ευρώ θα γίνει από την πρόσκληση IV του προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ενώ οι υπόλοιπες 1.111.000 ευρώ θα προέλθουν από ιδίους πόρους του Δήμου Κομοτηνής. 

Η πρόταση με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (υπαίθριων και Κλειστού Γυμναστηρίου) του Δήμου Κομοτηνής» έχει δύο υποέργα, ένα για το κλειστό γυμναστήριο και ένα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των οικισμών.

Το 1ο υποέργο, που αφορά την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου  Κομοτηνής, έχει προϋπολογισμό 925.000 ευρώ και στις εργασίες περιλαμβάνεται η αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων εξωτερικών κουφωμάτων, με νέα, από θερμομονωμένο προφίλ αλουμινίου καθώς και κρύσταλλα triplex, όπου απαιτείται, αλλά και τοποθέτηση σε όλα τα ανοιγόμενα παράθυρα σταθερών σιτών.

Επίσης θα τοποθετηθεί θερμοπρόσοψη σε όλη την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας, ανεστραμμένη θερμομόνωση σε όλες τις επίπεδες πλάκες από σκυρόδεμα (πάνω από τους χώρους των αποδυτηρίων, πάνω από την αίθουσα πυγμαχίας και πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρεία), ενώ η υπάρχουσα στέγη από φύλλα λαμαρίνας στην κύρια αίθουσα πάνω από τον αγωνιστικό χώρο θα αντικατασταθεί με νέα στέγη, από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου με πυρήνα πολυουρεθάνης,

Τέλος θα τοποθετηθούν ηλιακοί θερομοσίφωνες για το νερό στα αποδυτήρια, ενώ θα γίνουν επισκευές και στην περίφραξη. 

Το 2ο υποέργο αφορά τη συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε 5 οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα τους οικισμούς Ν. Σιδηροχωρίου, Θρυλορίου, Υφαντών, Αγ. Θεοδώρων και Κάλχα, με προϋπολογισμό 786.000 ευρώ.

Στο Νέο Σιδηροχώρι θα γίνει επέκταση του πεζοδρομίου πίσω από την κερκίδα των θεατών, συντήρηση όλης της μεταλλικής κερκίδας των θεατών, με παράλληλη δημιουργία χώρων κάτω από αυτή και τοποθέτηση  πάγκων για παίκτες και παρατηρητές, καθώς και κατασκευή νέας περίφραξης σε όλον τον αγωνιστικό χώρο, που θα πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (καθώς η υπάρχουσα έχει κριθεί ακατάλληλη).

Επίσης θα γίνει αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, θα τοποθετηθούν ηλιακοί θερμοσίφωνες και κλιματιστικά τύπου Inverter για την θέρμανση και ψύξη των αποδυτηρίων.

Στον Κάλχα θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη σε όλον τον αγωνιστικό χώρο, που θα πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα γίνει συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της & υγρομόνωσή της, ενώ θα τοποθετηθούν πλάκες πεζοδρομίου εμπρός από τα αποδυτήρια, ηλιακοί θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, θα αντικατασταθούν οι προβολείς του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED ενώ θα κατασκευαστεί φρεάτιο για την αποχέτευση των ομβρίων και θα καθαριστεί το κανάλι στην βορειοδυτική πλευρά του αγωνιστικού χώρου.

Στους Υφαντές θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο εμπρός από το κτίριο των αποδυτηρίων, ενώ θα γίνει και συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων. Θα τοποθετηθούν επίσης ηλιακοί θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, και θα αντικατασταθούν οι προβολείς του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και οι ιστοί τους.

Στους Άγιους Θεόδωρους θα πραγματοποιηθεί συντήρηση όλης της μεταλλικής κερκίδας των θεατών, συντήρηση των εσωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση υπάρχουσας φθαρμένης περίφραξης και κατασκευή νέας σε σημεία που έχει καταστραφεί εντελώς.

Επίσης θα κατασκευαστεί υπόγειο αυτόματο δίκτυο άρδευσης του αγωνιστικού χώρου, θα τοποθετηθούν ηλιακοί θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, ενώ θα αντικατασταθούν οι προβολείς του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και οι ιστοί τους.

Τέλος στο Θρυλόριο θα γίνει αντικατάσταση  φθαρμένων εξωτερικά κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, θερμομονωτικά με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της & υγρομόνωσή της, θα επισκευαστεί το στέγαστρο  εμπρός από τα αποδυτήρια με τοποθέτηση νέας επικάλυψης από θερμομονωτικά PANELS και θα γίνει επισκευή  περίφραξης σε σημεία που έχει καταστραφεί.

Επίσης θα τοποθετηθεί νέος συνθετικός χλοοτάπητας, με κατασκευή πλήρους αποστραγγιστικού δικτύου (υπόγειο σωληνωτό δίκτυο & περιμετρικό κανάλι αποστράγγισης) και με όλη την απαραίτητη υπόβαση του συνθετικού χλοοτάπητα, θα τοποθετηθούν ηλιακοί θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, και θα αντικατασταθούν οι προβολείς του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και οι ιστοί τους.