Βρέθηκαν τα 300.000 ευρώ για να αποκτήσει το κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης ηλεκτρονικό πίνακα χρονομέτρησης

 

Στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης προχώρησε ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση μεγάλων διοργανώσεων στην πόλη. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι δυο μεγάλες διοργανώσεις, το παγκόσμιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης και ακολούθως η πανεπιστημιάδα δεν έγιναν στον Έβρο, αν και είχε αναλάβει την διοργάνωση, λόγω αυτής της απουσίας,

Το καλοκαίρι του 2015 η παγκόσμια ομοσπονδία FINA είχε ανακοινώσει την ανάληψη των συγκεκριμένων διοργανώσεων από την Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο το φθινόπωρο του 2015, όπως είχε αποκαλύψει το ThrakiSportS, οι διοργανώσεις αφαιρέθηκαν από την Αλεξανδρούπολη επειδή δεν πληρούσε τις προδιαγραφές το καινούρι κολυμβητήριο. Ποιες προδιαγραφές; Τι νέο σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.

Το πρωτάθλημα, τελικώς, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, καθώς ο Αχιλλέας Μπέος κατάλαβε τι λεφτά φέρνει σε μια πόλη ο αθλητισμός τουρισμός και επενδύει διαρκώς πάνω σε αυτό. Από τότε το ThrakiSportS είχε επισημάνει ότι αν δεν βρεθεί τρόπος να αποκτηθεί σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, τότε αυτό θα φιλοξενεί μεγάλα ονόματα σε προπονητικά καμπ, όπως συνέβη με τον Σπύρο Γιαννιώτη και την Νόρα Δράκου πέρυσι, όχι όμως και αγώνες.

Τελικώς, με απόφασή του στις 15/7/ 2016, ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης προκήρυξε διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 300.000 € (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για άλλες δέκα μέρες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30/8/2016 και ώρα 16:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 05/09/2016.  Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο τηλέφωνο 2551350296.

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here