Επαγγελματίας ψαράς της Ροδόπης είχε παρανόμως 3 τόνους στο σκάφος του

 

Τρεις τόνους είχε στο αλιευτικό του σκάφος, επαγγελματίας ψαράς της περιοχής μας, κατά τον έλεγχο που του έκαναν λιμενικοί του λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Η αλίευση αυτών των ψαριών απαγορεύεται αυτή την περίοδο και προστατεύονται. Κατασχέθηκαν και θα δοθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Χρόνου, σε ευαγή ιδρύματα.

Επισημαίνεται ότι ο τόνος είναι προστατευόμενο είδος και σε όλη την Ελλάδα από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας δίνονται 30 σχετικές άδειες σε καΐκια, προκειμένου να ψαρεύονται τα συγκεκριμένα ψάρια για ένα διάστημα περίπου 2 μηνών.

Το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που ασχολείται με την περίπτωση διαπίστωσε και διοικητικές παραβάσεις για τις οποίες θα καταλογιστούν τα προβλεπόμενα. Η υπόθεση ολοκληρώνεται σήμερα με τον καταλογισμό ευθυνών αν συντρέχει λαθραλιεία κλπ. και την έκδοση του σχετικού σήματος.

Πηγή: xronos.gr