Αυτά είναι τα μόνα δύο σχολεία της Θράκης που πιστοποιήθηκαν για την διαδικτυακή τους ασφάλεια

Μία σημαντική διάκριση πέτυχε το Γυμνάσιο και Λύκειο Τυχερού, που δεν σταματά ποτέ να μας χαροποιεί με τις επιδόσεις του. Αυτή τη φορά, τα δύο σχολεία, μοναδικά σε όλη την ΑΜΘ, πιστοποιήθηκαν με την ασημένια ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και τη δράση του eSafety Label.

Το eSafetyLabel είναι μία ευρωπαϊκή πιστοποίηση Διαδικτυακής Ασφάλειας των σχολείων και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την Υποδομή, την Πολιτική και την Πρακτική που ακολουθεί το σχολείο στα θέματα της υπεύθυνης χρήσης ΤΠΕ.Τα δύο σχολεία μπήκαν εθελοντικά στο πρόγραμμα τον Φεβρουάριο του 2014. Ακολουθώντας τις διαδικασίες του, έγινε Αυτοαξιολόγηση της μονάδας βάση της οποίας συντάχθηκε από το πρόγραμμα Σχέδιο Δράσης το οποίο και υλοποιήθηκε την επόμενη σχολική χρονιά. Στη συνέχεια, επανέλαβαν την Αυτοαξιολόγηση, υπέβαλαν στο πρόγραμμα τις δράσεις των σχολείων, με αποτέλεσμα να λάβουν την αναβάθμιση του επιπέδου Διαδικτυακής Ασφάλειας με την ασημένια ετικέτα.

Το Γυμνάσιο και Λύκειο Τυχερού ανήκουν πλέον στο top20 των ελληνικών σχολείων με πιστοποίηση στην ψηφιακή ασφάλεια και είναι τα μοναδικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που το έχουν καταφέρει.

Δεδομένου ότι 908 σχολεία από 35 χώρες έχουν λάβει την ετικέτα (10 χρυσά-58 ασημένια και 840 χάλκινα) και στην Ελλάδα έχουμε 4 χρυσά, 16 ασημένια και 197 χάλκινα πιστοποιημένα σχολεία, το Λύκειο και Γυμνάσιο Τυχερού κατέχουν μια πολύ υψηλή θέση και στόχο έχουν την κατάκτηση της χρυσής ετικέτας!

Η ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας προσφέρει μια εικόνα για τις προδιαγραφές eSafety στα σχολεία της Ευρώπης και παγκοσμίως. Το εργαλείο πιστοποίησης eSafety Label έχει στόχο να αναδείξει που βρίσκεται το σχολείο στην υπεύθυνη χρήση ΤΠΕ και παρέχει ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε σχολείου. Η πιστοποίηση για την ψηφιακή ασφάλεια στοχεύει στο να συνδράμει τα σχολεία στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι διαδικτυακές εμπειρίες συμβαδίζουν με μια καθορισμένη πολιτική του σχολείου και ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή ασφάλεια.

Μέσω της διαδικασίας παρέχεται έντυπο αξιολόγησης το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν -εντός και εκτός σχολείου- το επίπεδο της ψηφιακής ασφάλειας στα σχολεία. Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε σχολείου διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για να αυξήσουν το επίπεδο της ψηφιακής ασφάλειας που αφορά στο σχολείο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην πιστοποίηση, όταν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το σχολείο μπορεί να πιστοποιηθεί ως ένα σχολείο με χάλκινη, αργυρή ή χρυσή ετικέτα. Η πιστοποίηση, εφόσον ληφθεί, ισχύει για 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο για να συμβαδίζει με το ρυθμό των αλλαγών.

Με δεδομένα 26/1/2016, συνολικά 908 σχολεία σε 35 χώρες έχουν λάβει την ετικέτα – 10 χρυσά, 58 αργυρά και 840 χάλκινα. Τα νέα είναι ενθαρρυντικά για τα ελληνικά σχολεία που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δράση ετικέτας ψηφιακής ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα: 4 χρυσά, 16 αργυρά και 197 χάλκινα σχολεία, 217 πιστοποιημένα στην επικράτεια! Στο γράφημα που ακολουθεί αναλύεται η γεωγραφική κατανομή των ελληνικών σχολείων ποσοστιαία, ανά περιφέρεια.

Τα ελληνικά σχολεία, εδώ και 2 χρόνια. διατηρούν την ευρωπαϊκή πρωτιά στην πιστοποίηση σχολείων με την ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας. Η κοινότητα eSafety Label αυξάνεται και ως σήμερα, περισσότεροι από 3.000 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ευρώπη έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί στα πιστοποιημένα ελληνικά σχολεία, αξίζουν συγχαρητηρίων για το επίτευγμα, ειδικότερα τα 20 σχολεία που έχουν λάβει την αργυρή και τη χρυσή ετικέτα.

 

Πηγή:  http://anti-typos.blogspot.gr