Συνεργασία Εθνικού με επίκεντρο τη Φωτογραφία…

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Ζαχαρίας Μπαλτζής

– Με στελέχη του ΚΕΔΗΦΩΤ (Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης) συναντήθηκε το Δ.Σ. του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς της περιοχής.

 

Ο Σύλλογος με την επωνυμία Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 από μία ομάδα 22 ατόμων, τους οποίους ένωσε το κοινό τους ενδιαφέρον και αγάπη για την καλλιτεχνική φωτογραφία. Σκοπός του συλλόγου είναι η προβολή, καλλιέργεια και ανάπτυξη της τέχνης και ειδικότερα της τέχνης της φωτογραφίας. Ήδη μετά από επτά χρόνια ο σύλλογος αριθμεί περί τα 100 τακτικά μέλη, μη συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών που συμμετέχουν σε δράσεις του συλλόγου ανοιχτές για το ευρύ κοινό.

Στην συνάντηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, συμφωνήθηκε η φωτογράφηση των ποικίλων δραστηριοτήτων των 12 τμημάτων του Εθνικού από τα μέλη του ΚΕΔΗΦΩΤ. Σκοπός της συνεργασίας θα είναι να παραχθεί εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό που θα αναβαθμίσει την εικόνα του συλλόγου. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διοργάνωση μιας θεματικής έκθεσης, την έκδοση ενός λευκώματος, την καλύτερη εμφάνιση των γραφείων του συλλόγου και των τμημάτων, την εκτύπωση αφισών καθώς και άλλων δραστηριοτήτων.