Στα σκαριά συνάντηση παλαιών φοιτητών Πολυτεχνείου Ξάνθης, 40 χρόνια μετά…

Συνάντηση στην Ξάνθη, προετοιμάζουν οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Ξάνθης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών λειτουργίας της Σχολής. Η Πολυτεχνική Σχολή της Ξάνθης ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής που αναμένεται ότι θα συγκεντρώσει στις 25-26 Οκτωβρίου του 2014 εκατοντάδες αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης, με αρκετή συγκίνηση και μνήμες για όλους.

Τα εγκαίνια της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης έγιναν το Μάρτιο του 1974 μαζί με αυτά της Νομικής Κομοτηνής, αποτελώντας ουσιαστικά την έναρξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα εγκαίνια είχε πραγματοποιήσει ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλος. Το πρώτο τμήμα που υποδέχτηκε τους φοιτητές του στην Ξάνθη ήταν αυτό των Πολιτικών Μηχανικών ενώ στη συνέχεια λειτούργησε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (και Μηχανικών Υπολογιστών). Σήμερα λειτουργούν επίσης τα τμήματα Αρχιτεκτονικής,  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Aρχικά στεγαζόταν στο κτίριο του σημερινού Κέντρου Πολιτισμού, το οποίο είχε παραχωρηθεί στο Πολυτεχνείου ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’80 κατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις στην οδό Βασ. Σοφίας, όπου βρίσκεται σήμερα το Αμφιθέατρο ΠΡΟΚΑΤ και το Αναγνωστήριο καθώς και γραφεία, αίθουσες και εργαστήρια των τμημάτων.Οι φοιτητές φιλοξενήθηκαν σε συγκροτήματα ιδιωτικών πολυκατοικιών στην οδό Παπανικολή (παλιά Αστυνομία), στην οδό Μπρωκούμη (Γρίμπα), στην οδό Κλεμανσώ (Πανάρετου), στην οδό Σάρδεων (Δαλαμπέλα) και άλλα κτίρια ενώ η Φοιτητική Λέσχη στεγάστηκε σε μέσα στην πόλη, κυρίως στην οδό Μεσολογγίου.

Τη δεκαετία του 90 ξεκίνησε η κατασκευή του μεγάλου αμφιθεάτρου «Κ. Καραθεοδωρής», των Εστιών, της Λέσχης, της Βιβλιοθήκης και των υπολοίπων εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων.

Οι δεσμοί με την τοπική κοινωνία

Οι δεσμοί με την τοπική κοινωνία υπήρξαν πάντα ιδιαίτερα στενοί. Πολλοί από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, από την πρώτη σειρά φοιτητών που εισήχθησαν, παρέμειναν στην Ξάνθη  και σήμερα ζουν και εργάζονται στην τοπική κοινωνία Από τους πρώτους φοιτητές της Σχολής είναι ο σημερινός Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θανάσης Καραμπίνης ενώ φοιτητές της Πολυτεχνικής διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και την πολιτική. Απόφοιτος του Πολυτεχνείου είναι και ο σημερινός Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζαγναφέρης και μεγάλο μέρος των μελών ΔΕΠ και της σημερινής ηγεσίας ενώ αξιοπρόσεκτες πορείες έχουν διαγράψει διάφοροι φοιτητές του Πολυτεχνείου στην υπόλοιπη χώρα.

Πηγή: www.xanthipress.gr