ΕΠΣ Ξάνθης: Οι αρμοδιότητες κάθε μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Ξάνθης.

Σε αυτό έγινε η κατανομή των αξιωμάτων (φωτο Ξάνθη-Sport) που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Δαλακούρας
Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τριάντης
Β’ Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κατσαρός
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Πιστόλας
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μπάτζιος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ειρήνη Γαλαχουσίδου
Ταμίας: Ιωάννης Παπατζής
Αναπληρωτής Ταμίας: Γεώργιος Κερμενίδης
Μέλη: Χασάν Νουρή Ογλού, Λάζαρος Καλεντερίδης, Αναστάσιος Λαζαρίδης

Επίσης ορίστηκαν οι πρόεδροι και τα μέλη στις Επιτροπές:

Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου
Πρόεδρος: Ιωάννης Παπατζής
Μέλη: Χασάν Νουρή Ογλού, Αθανάσιος Κατσαρός

Επιτροπή Ασφαλείας και Πρόληψης Βίας
Πρόεδρος: Ιωάννης Πιστόλας
Μέλος: Γεώργιος Τριάντης, Αθανάσιος Κατσαρός

Επιτροπή Προμηθειών
Πρόεδρος: Ειρήνη Γαλαχουσίδου
Μέλη: Γεώργιος Κερμενίδης, Αναστάσιος Λαζαρίδης

Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γεώργιος Τριάντης
Μέλη: Γεώργιος Κερμενίδης, Κωνσταντίνος Μπάτζιος

Επιτροπή Παιδικού πρωταθλήματος
Πρόεδρος: Ιωάννης Πιστόλας
Μέλη: Χασάν Νουρή Ογλού, Ιωάννης Παπατζής

Επιτροπή Εγκαταστάσεων
Πρόεδρος: Ιωάννης Πιστόλας
Μέλη: Λάζαρος Καλεντερίδης, Γεώργιος Τριάντης