Μελέτες πυροπροστασίας για το ΔΑΚ Ξάνθης και το αθλητικό κέντρο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Μελέτες για την πυροπροστασία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης έχει εγκρίνει και παραλαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Στην σύνεδρίασή της το πρωί της Τετάρτης περιλαμβάνονται οκτώ θέματα στην ημερίσια διάταξη και το 4ο εξ αυτών έχει ως εξής:

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση /παραλαβή του Β΄ σταδίου του αθλητικού κέντρου ΔΑΚ τής μελέτης με τίτλο: «Μελέτες παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα “Αλ. Μπαλτατζής” & “ΔΑΚ”»