Α2 Ανδρών: «Βόμβα» πιθανής αφαίρεσης επτά ολόκληρων βαθμών από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης

Με μείον έξι βαθμούς κινδυνεύει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, αν και ακόμα δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Πειθαρχικό Όργανο και είναι κάπως ομιχλώδης η κατάσταση.

Ο λόγος της τιμωρίας είναι η οικειοθελής απόσυρση της ομάδας από το περσινό πρωτάθλημα της Volley League, στο οποίο υπενθυμίζεται ότι είχε εξασφαλίσει την συμμετοχή του. Ο ΜΓΣ Εθνικός δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να λάβει μέρος και επειδή η πιο κάτω κατηγορία, δηλαδη η Pre League, δεν είχε διαθέσιμη θέση αφού όλες ήταν καλυμμένες, αναγκάστηκε να αυτο-υποβιποβιβαστει στην Α2 Ανδρών.

Η προκήρυξη της Volley League αναφέρει:

«Σε περίπτωση που ένα ή περιασσότερα ΤΑΑ που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής δεν δηλώσει/ουν συμμετοχή ή δηλώσει/δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυμεί/ούν να συμετάσχει/ουν στο πρωτάθλημα, ή δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται από τους κανονισμούς της ΕΣΑΠ και το νόμο ή αποσυρθει/ούν λόγω μη λήψης πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την αρμόδια Επιτροπή Επγγελματικού Αθλητισμού η αποσυρθεί/ουν από το πρωτάθλημα ή αποβληθεί/ούν για οποιονδήποτε λόγο, η ΕΣΑΠ διατηρεί καταρχήν το δικαίωμα να διεξάγει τπο πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες (εναπομείνασες) ομάδες ή να αντικαταστήσει τις (τη) μη συμμετέχουσες (συμμετέχουσα) με την κάλυψη κενών θέσεων με άλλες (ή -κατα περίπτωση- άλλη) ομάδα, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλονται στο/στα ΤΑΑ οι ποινές που προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς (Πειθαρχικός και Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) της ΕΟΠΕ καθώς και αναλογη εφαρμογή των ποινών που προβλέπονται στις 3 παρ.δ και ε του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων για τα σωματεία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών».

Οσο για τους ειδικούς κανονισμούς;

Για ομάδα από που δεν δηλώνει συμμετοχή από την Pre League και υποβιβάζεται στην Α2 Ανδρών αναφέρεται:

«Σε σωματείο που δικαιούται συμμετοχής αλλά δηλώσει εγγράφως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής τη βούληση του να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα ή δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, δεν αγωνίζεται την ίδια αγωνιστική περίοδο ούτε σε κατώτερη κατηγορία και υποβιβάζεται στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία (Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών). Στο σωματείο επιβάλλεται με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που είναι ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού βαθμών (3 βαθμοί Χ συνολικό αριθμό αγώνων) που θα μπορούσε να λάβει μια ομάδα στο Πρωτάθλημα που δεν δήλωσε να αγωνιστεί (Pre League Ανδρών). Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ο αριθμός των αγώνων της Α’ Φάσης, ενώ αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην κατώτερη ακέραιη μονάδα».

Για ομάδα από που δεν δηλώνει συμμετοχή από την Α2 Ανδρών και υποβιβάζεται στην Β’ Εθνική ή στο Περιφερειακό αναφέρεται:

«Σε σωματείο που δικαιούται συμμετοχής αλλά δηλώσει εγγράφως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής τη βούληση του να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα ή δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, δεν αγωνίζεται την ίδια αγωνιστική περίοδο ούτε σε κατώτερη κατηγορία και υποβιβάζεται στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία (Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών). Στο σωματείο επιβάλλεται με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που είναι ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού βαθμών (3 βαθμοί Χ συνολικό αριθμό αγώνων) που θα μπορούσε να λάβει μια ομάδα στο Πρωτάθλημα που δεν δήλωσε να αγωνιστεί (Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών). Στην περίπτωση αυτή Ειδική Προκήρυξη Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών υπολογίζεται ο αριθμός των αγώνων της Α’ Φάσης, ενώ αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην κατώτερη ακέραιη μονάδα».

Με βάση αυτά τα δεδομένα και γνωρίζοντας ότι πέρυσι δεν ξεκίνησε καν το πρωτάθλημα, γίνεται αντιληπτό ότι ο υποβιβασμένος Εθνικός Αλεξανδρούπολης θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με αφαίρεση βαθμών, που ισούται με το 15% των μέγιστων δυνάμενων βαθμών που θα μπορούσε να λάβει στο πρωτάθλημα της Volley League αν συμμετείχε κανονικά. Το πρωτάθλημα φέτος αλλά και πέρυσι διεξήχθη με 8 ομάδες, αν μετείχε και ο Εθνικός θα ήταν 9, οπότε είναι θέμα ερμηνείας αν θεωρηθεί ότι ο μάξιμουμ αριθμός αγώνων θεωρηθεί το 14 ή το 16 και κατά συνέπεια ο μάξιμουμ αριθμός βαθμών το 42 ή 48. Στο 42 το 15% είναι το 6,3 και στο 48 το 15% ειναι το 7,2, άρα σε στρογγυλοποίηση προς τα κάτω ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης κινδυνεύει με αφαίρεση 6 ή 7 βαθμών, εφόσον πιστέψουμε τις προκηρύξεις.

Επειδή ωστόσο το ζήτημα προκηρύξεις είναι θέμα ερμηνευτικό, πέρυσι δεν ξεκίνησαν καν τα πρωταθλήματα ενώ επιπροσθέτως η όποια τιμωρία οφείλει να επιβληθεί από το Μονοπρόσωπο Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ, δηλαδή από τον αθλητικό δικαστή, κρατήστε μικρό καλάθι και… αναμείνατε στο ακουστικό σας για το αν τελικά ο Εθνικός θα ξεκινήσει με μείον βαθμούς το νέο πρωτάθλημα και με πόσους.