Επιβολή αφαίρεσης τριών βαθμών στη Δόξα Δράμας για τον Σιώπη ενώ δεν έχει επικυρωθεί η βαθμολογία

Μπορεί η βαθμολογία της Super League 2 να επικυρώθηκε αλλά μόνο μερικώς, ως προς τις 9 πρωτες θέσεις. Από την 10η ως και την 12η δεν έγινε επικύρωση λόγω της ένστασης της ΑΕ Καραϊσκάκης με την Δόξα Δράμας, η οποία έχει όμως ένα ακόμα πρόβλημα να αντιμετωπίσει.

Με απόφασή του την Τρίτη το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε τρεις ποινές από τρεις βαθμούς η καθεμιά στην Δόξα Δράμας, από το τρέχον πρωτάθλημα για χρέη σε παίκτες. Οι αποφάσεις θα ενεργοποιηθούν αν δεν υπάρξει πληρωμή σε 5 μέρες. Ενας από τους παίκτες είναι και ο Εβρίτης Δημήτρης Σιώπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής:

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Δόξα Δράμας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αναστασίου Κρητικού του Γεωργίου, του ποσού των έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (6.210,65) ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 74/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ένωση Πανασπροπυργιακού/Δόξα Ασπροπύργου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Φράγκου Μιχαήλ του Κων/νου, του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.639,25) ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 13/2021 απόφασης του ΔΔΠ/Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την από 28.4.2021 αίτηση του Ευθυμίου Αγγελόπουλου του Κωνσταντίνου κατά της ΠΑΕ Α.Ο. Τρίκαλα.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Πανασπροπυργιακός/Δόξα Ασπροπύργου την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 56/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Βασιλείου Μπαξεβάνου του Σπυρίδωνα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της ίδιας απόφασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Απορρίπτει την από 26.04.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 8967/26.04.2021 αίτηση του Κωνσταντίνου Σίμου του Ελευθερίου, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, περί επιβολής των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών σε βάρος της ΠΑΕ Άρης.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Δόξα Δράμας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ορέστη Μενκά του Μπασκίμ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 78/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Απορρίπτει την από 22.4.2021 αίτηση αναψηλάφησης της ΠΑΕ Παναχαϊκή ΓΕ 1891 κατά του Ευσταθίου Ρόκα του Θεοφίλου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή ΓΕ 1891 την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 58/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ευσταθίου Ρόκα του Θεοφίλου, σε ποσοστό 50% κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 288/2016 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., πλέον των νομίμων τόκων πλέον ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για συνολικά δικαστικά έξοδα, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Δόξα Δράμας, μέχρι τη πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Δημητρίου Σιώπη του Παρασκευά, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 73/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας την επιβληθείσα με την 59/2021 απόφαση παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Μάριου Κωστούλα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 24/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας την επιβληθείσα με την 60/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αποστόλου Κούλπα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 33/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.