Βελτιωτικές εργασίες στο Υπαίθριο Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής

Νέες βελτιωτικές εργασίες στο Υπαίθριο Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής με την αλλαγή των σχαρών ομβρίων περικυκλικά των γηπέδων μπάσκετ.

Επιπλέον τοποθετήθηκαν προβολείς, αφενός για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων που παίζουν το βράδυ ιδιαίτερα το καλοκαίρι που μέσα στην μέρα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αφετέρου για την προστασία από πιθανούς βανδαλισμούς που είχαν πραγματοποιηθεί μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν.