Πρώτο βήμα για την δημιουργία πρότυπης πολυλειτουργικής εγκατάστασης στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία πρότυπης πολυλειτουργικής εγκατάστασης εκπαίδευσης και άθλησης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, γίνεται με την προκήρυξη, εκ μέρους του ΔΠΘ, της μελέτης δημιουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Η πολυλειτουργική εγκατάσταση ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής προορίζεται κατά βάση να εξυπηρετεί – κατά την ορολογία σχετικών σταθεροτύπων ΓΓΑ – Αθλήματα Αθλοπαιδιών, Αθλήματα Γυμναστικής και Αθλήματα Κλειστού Στίβου. Επιπλέον, θα διαθέτει κερκίδες υποδοχής περιορισμένου αριθμού θεατών (περίπου 500), όλες τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις αθλουμένων, όπως και σειρά βασικών εξυπηρετήσεων κοινού καθώς προβλέπεται να είναι ανοικτό στους φοιτητές του ΔΠΘ και στο κοινό της ευρύτερης περιοχής.

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται σε 3.550 τ.μ. και του περιβάλλοντα χώρου σε 10.500 τ.μ.,τον οποίο ο μελετητής θα πρέπει επίσης να διαμορφώσει, προβλέποντας χώρους στάθμευσης, κατάλληλο φωτισμό, διαδρόμους κίνησης, οδούς πρόσβασης, χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων και γήπεδα αθλημάτων.

Η έκθεση βασίζεται σε σταθερότητα και προδιαγραφές τόσο διεθνούς εμπειρίας από αντίστοιχες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης εκπαιδευτικών /πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όσο και σε σχετικές προδιαγραφές της ΓΓΑ του ΥΠΠΟΑ.

Η πρότυπη πολυλειτουργική εγκατάσταση εκπαίδευσης και άθλησης του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής προβλέπεται να διαρθρώνεται από τρεις βασικές χωρικές λειτουργικές ενότητες, χώρους υποστήριξης και αποθήκευσης, ενώ προβλέπεται στον περιβάλλοντα χώρο δημιουργία θέσεων στάθμευσης και ανοιχτών γηπέδων. 

Η εγκατάσταση πρόκειται να κατασκευαστεί εντός του οικοπέδου της Πανεπιστημιούπολης του ΔΠΘ στην Κομοτηνή νότια του υφιστάμενου κτιρίου της Νομικής σχολής και βορείως του υφιστάμενου κτιρίου του ΤΕΦΑΑ. 

Ενότητα Αθλημάτων Αθλοπαιδιών 

Η ενότητα αυτή προορίζεται να εξυπηρετεί σε ενιαίο (αλλά και επιμεριζόμενο κατά τμήματα) χώρο,ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον – δηλ. όχι περιοριστικά – τα αθλήματα Χειροσφαίρισης (Handball),Καλαθοσφαίρισης (Basketball), Πετοσφαίρισης (Volleyball), 7×7 ή 5×5 Ποδοσφαίρου Σάλας, Τένις, Μπάντμιντον, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, κ.ά. 

Ενότητα Αθλημάτων/Αγωνισμάτων Γυμναστικής 

Η ενότητα αυτή προορίζεται να εξυπηρετεί σε ενιαίο χώρο, ανεξάρτητο λειτουργικά από τον χώρο Αθλημάτων Αθλοπαιδιών, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αθλήματα/αγωνίσματα γυμναστικής ανδρών και γυναικών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής:

-Ανδρών: Άλμα/ Έδαφος, Κρίκοι, Ίππος, Μονόζυγα, Παράλληλοι Ζυγοί
-Γυναικών: Δίζυγο, Άλμα, Έδαφος, Δοκός, Σχοινάκι, Κορύνες, Στεφάνι, Μπάλα, Κορδέλες

Επισημαίνεται ότι ο χώρος Γυμναστικής, καθώς προβλέπεται κυρίως ως προπονητικός, δεν θα διαθέτει podium που απαιτείται για διεθνείς συναντήσεις, αλλά θα διαθέτει προπονητικό δάπεδο διαστάσεων 12,00×12,00μ. (floor exercise area), το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί και εξοπλισμούς επί μέρους αγωνισμάτων.

Ενδεικτικά στους εξοπλισμούς περιλαμβάνονται: οριζόντια μπάρα, ασύμμετρες μπάρες, παράλληλες μπάρες, πλαίσιο κρίκων, δοκός, ίππος, στρώματα ασφαλείας, μπάρες μπαλέτου, μανιτάρια γυμναστικής. Επίσης σημειώνεται ότι πρόβλεψη θα υπάρχει και για εξοπλισμό τρομπολίνο, όπως και για τοίχωμα αναρρίχησης και ακροβατικό διάδρομο. 

Ενότητα Αθλημάτων Κλειστού Στίβου 

Η Ενότητα αυτή προορίζεται να εξυπηρετεί σε ενιαίο χώρο, επίσης ανεξάρτητο λειτουργικά από τους χώρους Αθλοπαιδιών & Γυμναστικής, αγωνίσματα κλειστού στίβου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
-Αγωνίσματα Δρόμου: δρόμος 60μ. με 6 λωρίδες
-Αγωνίσματα αλμάτων: «εις μήκος: Απλούν& Τριπλούν» (συνολικό μήκος διαδρόμου επιτάχυνσης 53μ. & σκάμμα), «εις ύψος» (με χώρο επιτάχυνσης και στρώμα προσγείωσης), «επί κοντώ». 

Λοιποί Χώροι Υποστήριξης και Βοηθητικοί Χώροι 

Πέραν των 3 βασικών λειτουργικών ενοτήτων εξυπηρέτησης Αθλημάτων, όπως προαναφέρθηκαν, προβλέπονται οι εξής χώροι:

Α) Ζώνη Θεατών: προβλέπεται συναρμολογούμενη κερκίδα μεταλλικής κατασκευής 6 αναβαθμών (ελάχιστου πλάτους αναβαθμού 0,85μ. με πλαστικό κάθισμα χωρίς πλάτη), συνολικού μήκους 50μ. και χωρητικότητας 500 θεατών.

Στη ζώνη αυτή θα πρέπει να προβλέπονται χώροι WC ανδρών, γυναικών & ΑΜΕΑ για θεατές, καθώς μάλιστα προβλέπεται το Πρότυπο Κλειστό Γυμναστήριο να είναι ανοικτό και στο κοινό, βεβαίως με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Β) Εξυπηρετήσεις Αθλουμένων: Προβλέπονται 2 Μονάδες Αποδυτηρίων 50τ.μ. (σχετ. προδ/φές ΓΓΑ). Κάθε μονάδα θα διαθέτει βασικό χώρο ένδυσης – απόδυσης 30τ.μ., με 2 WC, 4 νιπτήρες, 1 WC για ΑΜΕΑ & χώρο DC 7 παροχών.

Γ) Υποστηρικτικοί Χώροι: Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται 2 Γραφεία (προπονητές, διοίκηση), Ιατρείο-Πρώτες Βοήθειες, fitness center, αίθουσα ελέγχου.

Δ) Κυλικείο: Το κυλικείο υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί κυρίως τους αθλούμενους.

Ε) Αποθήκες – Λοιποί Βοηθητικοί Χώροι – Χώροι Η/Μ Εγκαταστάσεων: Οι χώροι αυτοί μπορεί να μην προσμετρούνται στη δόμηση, χωροθετούμενοι σε υπόγεια στάθμη. Το ζήτημα της αποθήκευσης εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κλειστά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων. Κατά το σχεδιασμό πρέπει να υπολογίζεται ανά άθλημα/αγώνισμα ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός και να διαχωρίζεται ο μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός (fixed sport equipment) από τον κινητό εξοπλισμό (moveable sport equipment). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης αθλημάτων αθλοπαιδιών όπως handball, volleyball, 5×5 / 7×7 ποδοσφαίρου, τένις, είναι κινητός και αποθηκεύσιμος. Απεναντίας, ο εξοπλισμός Γυμναστικής, κατά σημαντικό ποσοστό του, πρέπει να υπολογίζεται ως μόνιμα εγκατεστημένος.

Όσον αφορά σε ζητήματα σχετικά με συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος οι Η/Μ Εγκαταστάσεις θα διασφαλίζουν συνθήκες θερμοκρασίας 15°0 (min ) – 21 “0 (επιθυμητό), φωτισμό 300 Lux (min) και 3 εναλλαγές αέρα/ώρα χωρίς αυτό να συνεπάγεται θόρυβο από κλιματιστικές συσκευές. 

Περιβάλλων χώρος 

Προβλέπεται η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου συνολικής έκτασης 10.500 μ2 εντός του οποίου ο μελετητής θα πρέπει να προβλέψει χώρους στάθμευσης, κατάλληλο φωτισμό, διαδρόμους κίνησης, οδούς πρόσβασης, χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων και γήπεδα αθλημάτων. Προβλέπεται να κατασκευαστούν τα εξής:

•Δύο γήπεδα beachvolley καθαρών διαστάσεων 16 x 8 m σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής ομοσπονδίας πετοσφαίρισης

•Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 με διαστάσεις: μήκος 38 – 42 μ και πλάτος 18 – 22 μ μεσυνθετικό τάπητα και κατασκευή περίφραξης

•Δύο γήπεδα τένις καθαρών διαστάσεων 24 χ 11 m με ασφαλτοτάπητα και περίφραξη

•Ένα γήπεδο μπάσκετ καθαρών διαστάσεων 28 χ 15 m με ασφαλτοτάπητα και περίφραξη

•Δύο γήπεδα bocce καθαρών διαστάσεων 18,29 χ 3,66 m με περιμετρικά τοιχία απόσκυρόδεμα ύψους 11εκ. κατά μήκος και 22 εκ. κατά πλάτος. Η επιφάνεια του γηπέδου μπορεί να αποτελείται από χώμα, πηλό χόρτο ή άσφαλτο ή τεχνητή επιφάνεια (π.χ. τάπητα) και να μην υπάρχει μόνιμο ή προσωρινό εμπόδιο εντός του γηπέδου.

•Έναν χώρο στον οποίο θα αναπτυχθεί ένας «στίβος περιπέτειας» με δραστηριότητες όπως εναέρια περάσματα, fly foxing, δοκούς ισορροπίας, αναρρίχηση σε δίχτυ αράχνης, και σε κατάλληλα διαμορφωμένους τοίχους και άλλα με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των συμμετεχόντων.