Επιβεβαίωση ThrakiSportS: Στη νέα κυβέρνηση το μπαλάκι για την συμφωνία της ΕΡΤ με την Ξάνθη

Όπως έγραψε από τις αρχές της εβδομάδας το ThrakiSportS, στον αέρα βρίσκεται το συμβόλαιο της Ξάνθης όπως και των υπόλοιπων ΠΑΕ με την ΕΡΤ.

Για την ακρίβεια, συμβόλαιο δεν υπάρχει ακόμα αλλά το περσινό προσύμφωνο. Βάσει αυτού έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα της σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ωστόσοενόψει της νέας σεζόν και ενόψει επικείμενης πολιτικής αλλαγής, η νυν διοίκηση της ΕΡΤ δεν θέλει να βάλει την υπογραφή της σε μια συμφωνία που μπορεί να ανατραπεί.

Ετσι αποφασίστηκε απλά η παράταση του… προσυμφώνου ως τις 30 Ιουλίου, κάτι που ωστόσο σημαίνει ότι μπορεί πιο εύκολα να επέλθει τροποποίηση ή και πλήρης ανατροπή του με τη νέα τάξη πραγμάτων.

Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:

 Αθήνα, 7.6.2019 Αρ. Πρωτ. 2783
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 192ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 07-06-2019
Στην Αθήνα, σήμερα, 7 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»),  ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 32ο: Τροποποίηση ΑΔΣ 2725/12.4.2019 (Πρακτικό 189, Θ. 8ο: Παράταση ισχύος του από 10.08.2018 Προσυμφώνου Διάθεσης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων και Λοιπών Θεμάτων). Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, σχετικά με το από 10.08.2018 προσύμφωνο διάθεσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων και λοιπών θεμάτων μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και των επτά ΠΑΕ, αποφασίζει με πέντε ψήφους υπέρ και μία λευκή ψήφο και τροποποιεί την ΑΔΣ 2725/12.4.2019 (Πρακτικό 189, Θ. 8ο: Παράταση ισχύος του από 10.08.2018  Προσυμφώνου Διάθεσης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων και Λοιπών Θεμάτων) και παρατείνει την ισχύ του έως την 30.07.2019.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) – ΓΕΜΗ 127248401000ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 13611527 ΑΘΗΝΑΑΦΜ: 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝΤΗΛ.: 210 609 2525 ΦΑΞ: 210 606 6231