Τις λιγότερες γυναίκες που διοικούν εταιρείες πανελλαδικά έχει η Θράκη!

Στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών στην Ευρώπη που ιδρύουν εταιρείες, ωστόσο, αν και σημειώνεται πρόοδος και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, σε πανευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδο, οι γυναίκες συνεχίζουν να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες. Αποτέλεσμα είναι οι γυναίκες επαγγελματίες στην Ελλάδα να εμφανίζουν πολλές φορές μειωμένη αυτοπεποίθηση και αυξημένη διστακτικότητα, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στις φιλοδοξίες τους.

Αυτό υπογράμμισε, σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Όπως προκύπτει από μελέτη της ICAP, οι περισσότερες εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες ανήκουν στον τομέα του Τουρισμού και ακολουθούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο του Εμπορίου, με ποσοστό 29,8% και 24,9% αντίστοιχα. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου (29,4%), στην Κρήτη (27,2%), στη Μακεδονία (25,9%) και στα νησιά του Αιγαίου (25,3%), ενώ η μικρότερη συμμετοχή γυναικών εντοπίζεται στη Θράκη (18,3%).

Στην Αττική το ποσοστό των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 23%. Συνολικά, ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών, τόσο μειώνεται το ποσοστό που διοικείται από γυναίκες και αυτό είναι ένα πεδίο προβληματισμού.

Πηγή: https://alexpoli.gr/