ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών εκλογών και η πλήρης σύνθεση του 11μελούς νέου ΔΣ

Πραγματοποιήθηκαν το πρωί στην Κομοτηνή οι συμπληρωματικές εκλογές για να συμπληρωθεί το ΔΣ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, αλλά και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα 4 μέλη που εκλέχθηκαν για το ΔΣ είναι οι Νικόλαος Τατιτζικίδης (ο οποίος είχε εκλεγεί στην Ελεγκτική Επιτροπή και παραιτήθηκε), Δημοσθένης Καλτσογιάνης, Πασχάλης Αθανασίου και Απόστολος Ροκίδης.

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος και Νικόλαος Σωτηρακόπουλος, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή οι Χριστόφορος Παπατσαρούχας, Ιωάννης Σαββουλίδης και Γεώργιος Πασσιάς.

Έτσι ολοκληρωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο, τα αναπληρωματικά τους μέλη και η Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΚΑΣΑΜΑΘ έχουν ως εξής:

 

Τακτικά μέλη ΔΣ (11 μέλη)

1) Νικολόπουλος Νικόλαος

2) Αμοιράς Σταύρος

3) Στουπίδης Αθανάσιος

4) Χαλκίας Βασίλειος

5) Μαυρίδης Σόλων

6) Μοσχόπουλος Χαράλαμπος

7) Παπουής Σωφρόνης

8) Ροκίδης Απόστολος

9) Αθανασίου Πασχάλης

10) Καλτσογιάννης Δημοσθένης

11) Τατιτζικίδης Νικόλαος

 

Αναπληρωματικά μέλη για το ΔΣ (3 μέλη)

1) Σταυρακάρας Παναγιώτης

3) Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

4) Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

 

Τακτικά μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη)

1) Πασσιάς Γεώργιος

2) Παπατσαρούχας Χριστόφορος

3) Σαββουλίδης Ιωάννης

 

Αναπληρωματικό μέλος για την Ελεγκτική Επιτροπή (1 μέλος)

1) Μαυρίδης Ιωάννης