Απίστευτο! Πόσα άτομα χρειάζονται για να παρακολουθούν αν λειτουργεί ένα φωτοτυπικό στο ΙΚΑ Ορεστιάδας;

Απίστευτο κι όμως Ελληνικό!

Το υποκατάστημα του ΙΚΑ στην Ορεστιάδα συγκρότησε 6μελής Επιτροπή με αρμοδιότητα την παρακολούθηση… της εύρυθμης λειτουργίας ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.

Ειδικότερα, η «επιτροπή» έχει τρία «τακτικά» και τρία «αναπληρωματικά» μέλη, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της διευθύντρια του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στην Ορεστιάδα, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα στη «Διαύγεια».

Η απόφαση για τη συγκρότηση της «επιτροπής» έχει ημερομηνία 2 Ιουνίου 2015.

Δείτε το έγγραφο:

ΙΚΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - 6ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

 

 

Πηγή:  http://www.antenna.gr