Ποια σχολεία της Θράκης θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη (8/1) λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Σουφλίου και Σαμοθράκης, εξαιτίας του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

 Στο Σουφλί τα σχολεία θα μείνουν κλειστούν και την Παρασκευή. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07/06/2010) ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, το υπερχολικό ψύχος – παγετό που επικρατούν στην περιοχή.

Αποφασίζουμε τη διακοπή λειτουργίας όλων των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας σε όλο το Δήμο Σουφλίου, για την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015.

Ο Δήμαρχος σουφλίου

Ευάγγελο Πουλιλιός

 

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr