Σε ποιούς δρόμους της Ροδόπης διεκόπη η κυκλοφορία λόγω υπερχείλισης ποταμών

Λόγω υπερχείλισης υδάτων διεκόπη η συγκοινωνία στις διαβάσεις των ποταμών,

Ποντικόρεμα – Λισσός ύψος Αρριανών,  Έβρενου – Ιασίου –  Αετοκορυφή – Διώνη και Στρύμης – Λοφαρίου. 

 

Πηγή:  http://www.thrakitoday.com