Επιχειρηματικό βραβείο σε χαρτοβιομηχανία της Θράκης

Η τελική κατάταξη των εταιριών για την απόσπαση του 1ου, 2ου 3ου και 4ου Βραβείου ανά κατηγορία θα ανακοινωθεί επίσημα στην τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα.

 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκρίθηκαν, μετά από σχετική διαδικασία αξιολόγησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις και επιδόσεις. Συγκλήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειμένου να εξετάσει τις προτάσεις των εταιριών που δήλωσαν συμμετοχή για τη φετινή βράβευση.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) συντονίζει για πέμπτη συνεχή φορά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, σε συνεργασία με εκπροσώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κλαδικών και επιστημονικών φορέων. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αναδείχτηκαν οι Ελληνικές εταιρίες που θα προταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να διακριθούν ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, μέσω του θεσμού των European Business Awards for the Environment.

Οι τρεις κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκαν οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι: Α. Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης (Management award for sustainable development). Β. Βραβείο Προϊόντος (Product Award for sustainable development). Γ. Βραβείο Διεργασίας (Process award for sustainable development). Υποκατηγορία Βιοποικιλότητας (Biodiversity). Οι εταιρείες που προκρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και δράσεις και θα συμμετάσχουν στα European Business Awards for the Environment είναι οι εξής κατ’ αλφαβητική σειρά:

Στην πρώτη κατηγορία: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. Στη δεύτερη κατηγορία: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στην τρίτη κατηγορία: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ Α.Ε., ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Στην υποκατηγορία Βιοποικιλότητα: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. Παράλληλα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία, ο ΠΑΣΕΠΠΕ διοργάνωσε με επιτυχία και για πρώτη φορά τα «Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον». Οι αντίστοιχες κατηγορίες είναι οι εξής: Α. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Β. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού Βραβεία για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και δράσεις θα λάβουν κατ’ αλφαβητική σειρά: Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης: ΕΠΤΑ Α..Ε Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε., ΔΕΠΟΔΑΘ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Η τελική κατάταξη των εταιριών για την απόσπαση του 1ου, 2ου 3ου και 4ου Βραβείου ανά κατηγορία θα ανακοινωθεί επίσημα στην τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι ο ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) αποτελεί το σωματείο – φορέα των επιχειρήσεων του κλάδου Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μέλη του Συνδέσμου, που σήμερα ξεπερνούν τα 120, είναι, σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Κύριοι σκοποί του ΠΑΣΕΠΠΕ είναι η διαφύλαξη και η προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών καθώς και η προβολή και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την άσκηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλου του φάσματος προστασίας Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.paseppe.gr).

Πηγή: www.xronos.gr