Με 202 σωματεία οι εκλογές στην ΚΟΕ εκ των οποίων τα οκτώ από την Θράκη

Συνολικά 202 σωματεία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη εκλογική Γενική Συνέλευση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Μαρτίου. Ο σχετικός κατάλογος επικυρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αφού τα αναγραφόμενα σε αυτόν σωματεία ελέγχθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Με 202 σωματεία οι εκλογές στην ΚΟΕ εκ των οποίων τα οκτώ από την Θράκη.