Δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ η αλλαγή της έδρας της ΠΑΕ Ξάνθη και το νέο ΔΣ με τις αρμοδιότητες κάθε μέλους

Περίπου ένα μήνα μετά τη γενική συνέλευση που εξέλεξε νέο ΔΣ στην ΠΑΕ Ξάνθη αλλά αποφάσισε και την αλλαγή της έδρας από τον Δήμο Ξάνθης στον Δήμο Αβδήρων καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη εταιρείας, δημοσιεύθηκαν οι αλλαγές αυτές στο ΓΕΜΗ. Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ΔΣ εξελέγησαν ο Μπιλ Πάπας (Βασίλης Παπαδημητρίου) ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ η αλλαγή της έδρας της ΠΑΕ Ξάνθη και το νέο ΔΣ με τις αρμοδιότητες κάθε μέλους.