Προκήρυξη 18.000 ευρώ για την υποστήριξη της ενεργειακής αναβάθμιση του κλειστού «Μιχάλης Παρασκευόπουλος»

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκήρυξε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Μιχάλγης Παρασκευόπουλος. Η προκήρυξη για την ακρίβεια αφορά την «υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού Γυμναστηρίου “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” του Δήμου Αλεξανδρούπολη», με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.371,88 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει:– Αρχιτεκτονική μελέτη των παρεμβάσεων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προκήρυξη 18.000 ευρώ για την υποστήριξη της ενεργειακής αναβάθμιση του κλειστού «Μιχάλης Παρασκευόπουλος».