Προκήρυξη 18.000 ευρώ για την υποστήριξη της ενεργειακής αναβάθμιση του κλειστού «Μιχάλης Παρασκευόπουλος»

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκήρυξε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Μιχάλγης Παρασκευόπουλος.

Η προκήρυξη για την ακρίβεια αφορά την «υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού Γυμναστηρίου “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” του Δήμου Αλεξανδρούπολη», με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.371,88 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει:
– Αρχιτεκτονική μελέτη των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος του κτιρίου 
– Μελέτες κλιματισμού και ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
– Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
-Τεχνική έκθεση ενεργειακών αποτελεσμάτων ενεργειακής αναβάθμισης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη της υποβολής προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχιακού καταστήματος, Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΣ ΔΗΝΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ