Ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ στην Αλεξανδρούπολη

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Ζαχαρίας Μπαλτζής

– Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ Κωνσταντίνος Σιάχος, όπου και θα παραμείνει για λίγες ημέρες.