Ο Θρακιώτης που ζήτησε να προσέρχεται πιο μετά στη δουλειά λόγω Μουντιάλ

Αποστολή στο Αρακαζού της Βραζιλίας: Γιάννης Γιαγκίνης

–  Ένας Θρακιώτης είναι ο άνθρωπος που μπήκε μπροστά και κατέθεσε επίσημο αίτημα στην καγκελάριο Μέρκελ και τις ενώσεις των εργοδοτών ώστε να δείχνουν επιείκεια προς τους εργαζόμενους, επιτρέποντάς τους να προσέρχονται αργότερα στη δουλειά τους την επομένη των αγώνων της Γερμανίας στο Μουντιάλ.