ΕΣΠΕΘΡ: Πρόσκληση σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση για τα μέσα Σεπτέμβρη

Με ανακοινωσή της η ΕΣΠΕ Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας καλεί σε τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση τα σωματεία – μέλη της,  «μετά από την με αριθμ. 04/27-7-2022  απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 23 & 24 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. στην Αλεξανδρούπολη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. 
2. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
3. Λογοδοσία απερχόμενης Διοίκησης. 
4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού, από 01-01-2022 έως 12-9-2022. 
5. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό για την προαναφερόμενη περίοδο. 
6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 
7. Διαδικασία εκλογής Προέδρου & μελών νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Το αργότερο μέχρι 09-9-2022, θα πρέπει να περιέλθουν στην Ένωση, τα ονόματα των Τακτικών και Αναπληρωματικών Αντιπροσώπων των Σωματείων, καθώς και οι υποψηφιότητες των εκπροσώπων των σωματείων, για Πρόεδρο ή για μέλη του νέου Δ.Σ. ή για μέλη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.