Τέθηκε σε αναστολή καταχώρισης η ΠΑΕ Πανθρακικός καθώς δεν δημοσίευσε ισολογισμό εκκαθάρισης (+doc)

«Ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θέσης της ΑΕ με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), διακριτικό τίτλο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Π.Α.Ε. και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14********* σε αναστολή καταχώρισης» αναρτήθηκε την περασμένη Τετάρτη 20 Ιουλίου στο ΓΕΜΗ.

Οπως αναφέρεται στην ανακοινωση, «με σχετική ειδοποίηση 04/07/2022 ενημερωθήκατε ότι από τον έλεγχο των στοιχείων και πράξεων που έχουν καταχωριστεί στο ΓΕ.ΜΗ. προκύπτει ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), διακριτικό τίτλο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Π.Α.Ε. και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14******** δεν έχει εκπληρώσει την κάτωθι υποχρέωσή της:
δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση της σε διαδικασία εκκαθάρισης
».

Δεδομένου ότι παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία (04/07/2022) και δεδομένου ότι και μετά από αυτήν, παρήλθαν οι δέκα εργάσιμες ημέρες χωρίς να προβεί κανείς στις αναγκαίες
καταχωρίσεις ούτε να απευθυνθεί με αίτηση στην ΥΓΕΜΗ προκειμένου να εκθέσει τους
λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης, «η
εταιρεία με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), διακριτικό τίτλο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Π.Α.Ε. και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14****** τέθηκε σε αναστολή καταχώρισης αυτόματα από
20/07/2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2972284 και για όσο διάστημα δεν εκπληρώνει
τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις»
.

«Σημειώνεται ότι προκειμένου να αρθεί η αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να προβείτε στις αναγκαίες καταχωρίσεις και για το σκοπό αυτό παραμένει ενεργή η δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά και μόνο των σχετικών αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, η πρώτη που αφορά την ΠΑΕ Πανθρακικός μετά από σχεδόν πέντε χρόνια και την δραματική απόφαση λύσης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση.