Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΠΣ Έβρου

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της 09/05/2022, συγκροτήθηκε σε σώμα με την αριθμ. 8/12-05-2022 απόφασή του και είναι :

Πρόεδρος: ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Α: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντιπρόεδρος Β: ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Γεν. Γραμματέας: ΦΩΤΑΚΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Αν. Γεν. Γραμματέας: ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταμίας: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ
Αν. Ταμίας: ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ
Μέλος :ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλος: ΤΟΥΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μέλος: ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μέλος: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ