«Καθαρή» η ΠΑΕ Ξάνθη σύμφωνα με την ΕΕΑ! Δεν υπάρχει παράνομη μεταβίβαση των μετοχών ή προέλευση των χρημάτων

Καθαρή είναι η ΠΑΕ Ξάνθη σύμφωνα με την ΕΕΑ. Δεν υπάρχει καμία παράνομη μεταβίβαση των μετοχών – και άρα ανήκει στον Μπιλ Πάπας – και δεν προκύπτει μέχρι στιγμής παράνομος τρόπος απόκτησης χρημάτων με τα οποία έχουν γίνει οι αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΑ αναφέρει τα εξής:

Ακρόαση της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ.1 εδ.εδ. α΄και δ΄και παρ.9 ν.2725/1999, όπως ισχύει, σχετικά με το νυν ιδιοκτησιακό της καθεστώς. (Υπό διάσκεψη).

α ) Δεν προέκυψε παράνομη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

β) Από τα μέχρι τούδε στοιχεία δεν προκύπτει η παράνομη προέλευση των χρημάτων, τα οποία διετέθησαν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ