Κλειστό για το κοινό το κεντρικό γήπεδο του Πανθρακικού Σταδίου, ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης του ελαστικού τάπητα

Μια επιδίωξη ετών, η αποκατάσταση του ελαστικού τάπητα προϋπολογισμού 780.000 ευρώ, άρχισε πλέον να λαμβάνει σάρκα και οστά στον χώρο του Πανθρακικού Σταδίου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν την Πέμπτη 8 Ιουλίου ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα τόσο της διοίκησης του σταδίου, όσο και των αθλούμενων.

Εκτός από την αντικατάσταση του τάπητα, βάσει της προκήρυξης του έργου αναμένεται να γίνει επίσης συντήρηση / επιδιόρθωση του περιμετρικού και του εγκάρσιου καναλιού απορροής ομβρίων, καθώς και του περιμετρικού τοιχίου της Λίμνης Στήπλ.

Ακόμη θα γίνει διόρθωση των γεωμετρικών δεδομένων (διαπλάτυνση – επιμήκυνση) του διάδρομου φοράς του ακοντισμού και των επιφανειών που καταλαμβάνουν τα στρώματα προσγείωσης του άλματος επί κοντώ, ενώ θα αντικατασταθούν τα σκάμματα και οι βατήρες των οριζοντίων αλμάτων.

Επιπλέον θα αποξηλωθούν οι υπάρχουσες βαλβίδες σφαιροβολίας, δισκοβολίας και σφυροβολίας και στη θέση τους θα μπουν νέες σε νέες θέσεις, θα αντικατασταθούν οι βαλβίδες του άλματος επί κοντώ και θα μεταφερθεί το άλμα σε ύψος σε νέα θέση.

Οπως γίνεται αντιληπτό, το κεντρικό γήπεδο του σταδίου μέχρι την αποπεράτωση του έργου θα είναι κλειστό και έτσι δεν θα μπορούν να διεξάγονται σε αυτό ποδοσφαιρικοί αγώνες και προπονήσεις ομάδων αλλά και αθλητών του στίβου, που το χρησιμοποιούν.