Ξέσπασμα Γούργουλη για την υποβάθμιση των πτυχίων των ΤΕΦΑΑ: «Εξισώνονται με αποφοίτους κολεγίων, κενό γράμμα ο νέος νόμος χωρίς κυρώσεις»

Το ξέσπασμα του καθηγητή του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Βασίλη Γουργουλη, ο οποίος έχει το γνωστικό αντικείμενο της «προπονητικής με έμφαση στην ανάλυση της τεχνικής των αθλητικών κινήσεων» προκάλεσε η διαρροή του υφυυπουργείου Αθλητισμού για την επαγγελματική κατοχύρωση των προπονητών και των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ.

«Κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή … χωρίς επιβολή κυρώσεων σε όσους το ασκούν παράνομα … αποτελεί “κενό γράμμα”. ΠΡΕΠΕΙ στον νέο αθλητικό νόμο να προβλεφθούν ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ανάλογες με αυτές που προτείνονταν με το άρθρο 48 στο νομοσχέδιο Βασιλειάδη», σχολίασε ο καθηγητής του ΔΠΘ.

Ακόμα, σε δημόσια παρέμβασή του τονίζει ότι μπορεί να κατοχυρώνονται οι προπονητές αλλά… με εξαίρεση τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο! Ο βασιλης Γούργουλης εξηγεί και είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί επικροτούν την άποψή του:

«Βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας (Υ.Α. 25533/2005, άρθρο 3, παρ. 4 και 5) «Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος κατηγορίας U.E.F.A. A’» και «… U.E.F.A. PRO, εφ’ όσο αποδεικνύουν αδιάλειπτη πενταετή επαγγελματική απασχόληση ως προπονητές της κατηγορίας U.E.F.A. A’». Αυτές οι διατάξεις καταστρατηγούνταν κατάφορα στο πρόσφατο παρελθόν και με το παρόν νομοσχέδιο 4809/2021 αντί να αποκατασταθεί το κύρος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (όπως είναι τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.) νομιμοποιείται η απαξίωσή τους, παρέχοντας το δικαίωμα σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου να δίνουν ανώτερα πτυχία – διπλώματα από τα Α.Ε.Ι. (χωρίς να είναι εκπαιδευτικοί φορείς και μάλιστα έναντι διδάκτρων).
Επίσης …τι σημαίνει …”οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί … ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν….”? Μήπως αναφέρεστε στα Κολέγια και στα πτυχία που δίνουν σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού? Η συγκεκριμένη αναφορά ΔΕΝ υπήρχε στο σχέδιο νόμου, ΑΛΛΑ υπάρχει ΧΩΡΙΣ να έχει συζητηθεί στη Βουλή στο Νόμο 4809/2021 που ψηφίστηκε στις 17-6-2021.
Γιατί αυτή η αδιαφάνεια? και η εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τους αποφοίτους των Κολεγίων?