ΕΠΣ Θράκης: Προκηρύχθηκε τακτική γενική συνέλευση αλλά χωρίς τόπο διεξαγωγής

Προκηρύχθηξε από την Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης η τακτική γενική συνέλευση του καλοκαιριού αλλά χωρίς να υπάρχει ακόμα καθορισμένος τόπος διεξαγωγής.

Η σχετική αναφορά έχει ως εξής:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928
ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8
Fax 2531022058 2531033755

Αρ. Πρωτ:316
Κομοτηνή : 24/05/2021
ΠΡ0Σ : Όλα τα σωματεία –μέλη της ΕΠΣ Θράκης

K. Πρόεδρε
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 2725/99 με τις τροποποιήσεις του
β) Τις διατάξεις του Ν. 4726/20
γ) Τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Ο.
δ) Τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Θράκης
ε) Την από 24-05-2021 απόφαση του ΔΣ της Ε.Π.Σ. Θράκης

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
για Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Θράκης το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΊΟΥ 2021 και ώρα 19:30 με κύρια θέματα ημερήσιας διάταξης τις εγκρίσεις των:
1. Διοικητικού απολογισμού 2020
2. Οικονομικού Απολογισμού 2020
3. Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022

Εάν δεν υπάρξει απαρτία μελών σύμφωνα με το καταστατικό η Γ.Σ. θα επαναληφθείτην ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο ώρα 20.30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
1. Ο τόπος διεξαγωγής της Γ.Σ. θα ορισθεί έγκαιρα και ανάλογα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
2. Στη συνέχεια θα αποσταλούν στα σωματεία-μέλη τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα λοιπά έγγραφα που αφορούν την ΓΣ.
3. Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη ΓΣ θα κοινοποιηθεί ο επικυρωμένος κατάλογος από την ΓΓΑ με τα σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου καθώς και η διαδικασία εκπροσώπησης τους.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δαμιανός Γαβριηλίδης Ιωάννης Κοτζαμάνης