Συμμετοχή και του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής στην προσπάθεια να αποτραπούν φαινόμενα χειραγώγησης στον αθλητισμό

Συνεχίστηκε την Τετάρτη ο κύκλος ενημέρωσης για το πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α), με τηλεδιάσκεψη του γενικού γραμματέα Αθλητισμού και Προέδρου της Εθνικής Πλατφόρμας Γιώργου Μαυρωτά με τους Κοσμήτορες των Σχολών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης, ήταν η ανάπτυξη συνεργειών με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της αθλητικής κοινότητας σε θέματα ακεραιότητας.

Στην παρουσίασή του ο Μαυρωτάς αναφέρθηκε στη δομή, τη λειτουργία της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του προσεχούς διαστήματος, εστιάζοντας στις συνέργειες που αναμένεται να αναπτυχθούν με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον τομέα της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης αλλά και στον τομέα της έρευνας, για τη χειραγώγηση στον αθλητισμό.

Η συνεργασία θα πάρει και θεσμική μορφή μέσα από σχετικά μνημόνια συνεργασίας.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των σχολών αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι αντίστοιχες σχολές σε σχετικά θέματα εκπαίδευσης αλλά και έρευνας καθότι υπάρχουν τμήματα που έχουν εκπονήσει και σχετικά προγράμματα και οι συνέργειες με την Ε.Π.ΑΘΛ.Α. θα είναι αμοιβαία επωφελείς. 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι Νικόλαος Γελαδάς, Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ Αθήνας, Κοσμάς Χριστούλας, Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ Τρικάλων, Ελένη Δούδα, Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ Κομοτηνής και ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.